top of page

MODUL 1

DENNE 45 TIMERS NIDRA & MEDITASJON UTDANNINGEN BESTÅR AV TRE HELGER.

MODULEN VIL GI DEG EN GOD GRUNNMUR, BÅDE FOR DIN  EGEN PRAKSIS OG FOR Å KUNNE UNDERVISE INNEN
YOGA NIDRA OG MEDITASJON.

Undervisningen i disse 3 helgene vil veksle mellom praksis, forelesninger, refleksjonsoppgaver og gruppearbeid.
 

Undervisningen vil foregå fra kl 18.00-21.00 på fredager og fra kl 09.00-16.00 på lørdager.

Helg 1: 
Dykk inn i Yoga Nidra
17. Mars + 18. Mars 2023

Den første helgen vil vi dykke vi inn i  Yoga Nidra verdenen. Vi vil se på ulike stillinger man kan praktisere Yoga Nidra i, hvilke yoga øvelser man kan praktisere før selve Yoga Nidra praksisen og oppbygningen av en  Yoga Nidra klasse.

 

Det vil også være et vitenskapelig og forskingsbasert fokus på hvordan meditasjon og Yoga Nidra påvirker nervesystemet vårt, hjernen vår, stress og søvn. 
 

Etter denne modulen vil deltagerne ha en 21 dagers yoga nidra egenpraksis.

Helg 2 : 
Vi går dypere inn i Meditasjon
21. April + 22 April 2023

Vi dykker enda dypere inn i oss selv og beveger oss inn til Meditasjon. Denne helgen vil vi gå inn filosofien  (Yoga Sutra) - hvordan den kan støtte oss  og den Subtile Kroppen (5 Kosha) for å kunne gå dypere inn i oss selv.


Du vil lære om forskjellige meditasjonsteknikker du kan bruke basert på Tantra & ViniYoga tradisjonen.

Etter denne modulen vil deltagerne velge seg en Meditasjon teknikk de skal bruke i  21 dager
Meditasjons egenpraksis.

Helg 3: 
Lærerrollen
9. Juni + 10 Juni 2023

Denne helgen vil vi bruke mye tid på;

  • Kunsten å undervise

  • Finne din stemme

  • Undervise online vs i studio

  • 1-1 tilbakemeldinger

  • Markedsføring & Business

bottom of page