top of page

BE YOGA NIDRA & MEDITASJON

DENNE MODULBASERTE NIDRA & MEDITASJON UTDANNINGEN BESTÅR AV  MODULER.

MODULENE HVER FOR SEG VIL GI DEG EN GOD GRUNNMUR,
BÅDE FOR DIN  EGEN PRAKSIS
OG
FOR Å KUNNE UNDERVISE INNEN YOGA NIDRA OG MEDITASJON.

Undervisningene i modulene vil veksle mellom praksis, forelesninger, refleksjonsoppgaver og gruppearbeid.

Undervisningen vil foregå fra kl 18.00-21.00 på fredager og fra kl 09.00-16.00 på lørdager.

bottom of page